Biz prekast ve öngerilmeli beton yapılar konusunda uzman bir yapı mühendisliği firmasıyız. Bu yapıların tasarımı uzmanlık gerektirir çünkü:

Çoğunlukla sektör için ürettiğimiz son teknoloji yazılımlara odaklanmakla birlikte, aşağıdaki hizmetleri veriyoruz:

Prekast ve öngerilmeli yapıların ileri modellemesi

 

 • Aşamalı yapım
 • Yanal stabilite kontrolleri
 • Özel bağlantı tasarımları
 • Enerji sönümleyici tasarımı
 • Aderanslı/aderanssız argerme
 • Boşluk açılma davranışı
 • Ardgermenin hiperstatik etkileri
 • Öngerilme kayıpları
 • Ankraj tasarımı

Son teknoloji yazılımlar

 

 • Konvansiyonel olmayan bağlantıların davranış simülasyonu
 • CSI SAP2000 modelleme, analiz ve sonuçlarını otomatize eden uygulamalar
 • OpenSEES Sonlu Elemanlar Motoru'nun gücünü kullanan yazılımlar
 • Prekast ve öngerilmeli yapıların tüm spesifik özelliklerini aktaran OpenGL destekli 3 boyutlu gerçekçi render'lar
 • Daha fazla bilgi için lütfen websitemizin Yazılım bölümünü ziyaret ediniz

Danışmanlık ve Mühendislik

 

 • Yapısal tasarım
 • Deprem mühendisliği
 • Deprem performans analizi
 • AR-GE projeleri
 • Yetkinlikler:
  • CSI SAP2000
  • OpenSEES
  • Python
  • Drain2DX
  • Eurocode şartnameleri
  • ACI, PCI ve PTI şartnameleri
  • Türk şartnameleri

Uzmanlık alanları

 

 • Sanayi binaları
 • Konut binaları
 • Lojistik binalar
 • Yerinde dökme ardgermeli sistemler
 • Köprü kirişleri
 • Özel yapım prekast yapılar
 • Prekast altyapı sistemleri (kutu menfezler, kazıklar..)