Girdi

Geometri Girdisi Yük Girdisi
Malzeme Girdisi

 

Bu web tabanlı yazılım, düşey eksenlerine göre simetrik olmayan prekast öngerilmeli kesitlerin analizini yapar. Kullanıcı, yukarıdaki tüm girdi kutularını doldurup 'Analiz' butonuna tıklayınca, yazılım:

Girdi kutularına girilmesi gereken boyut bilgileri şekilde gösterilmiştir. Girilmesi gereken diğer bilgiler:

Lütfen ondalık sayılar için , değil . kullanınız.

 


Analiz Sonuçları

Tasarım verileri

 

Asal eksenlerin belirlenmesi

Asal eksenler, ikinci alan momentinin her ikisi etrafında da 0 olduğu eksen takımıdır. Bu eksen takımı, her zaman simetri ekseni değildir. Simetrik olmayan kesitlerin analizini yapmak için, asal eksenlerin ve yatay eksenle yaptıkları açının belirlenmesi gerekir.

 

Extrem kesit noktalarının koordinatları, mm

 

Asal eksenlere göre kesit özellikleri ve momentler
 • ex' = Öngerilme halatları ağırlık merkezinin X'-X' eksenine göre dışmerkezliliği
 • ey' = Öngerilme halatları ağırlık merkezinin Y'-Y' eksenine göre dışmerkezliliği
 • ds = Normal donatının ağırlık merkezinin derinliği
 • Mx'ps, Mx'ns = Sırasıyla pozitif ve negatif yanal yükler için X'-X' ekseni etrafında eğilme momenti
 • My'ps, My'ns = Sırasıyla pozitif ve negatif yanal yükler için Y'-Y' ekseni etrafında eğilme momenti

 

Ekstrem noktalardaki gerilmeler, MPa

Bu bölümde, ekstrem noktalardaki gerilmeler, pozitif ve negatif yanal yükler için hesaplanır. Bu gerilmelerin, aşağıda verilen sınır çekme ve basınç gerilme limitleri içerisinde kalıp kalmadığı kontrol edilir. Eğer gerilmeler sınır değerleri aşarsa, ilgili kutu kırmızıya boyanarak kullanıcı uyarılır. Bu durumda, kullanıcı ya eleman boyutlarını ya da öngerilme tasarımını değiştirmelidir.

 • Transfer anında basınç gerilmesi limiti = 0.60fcjk
 • Transfer anında çekme gerilmesi limiti = 0.25√fcjk
 • Servis yüklerinde basınç gerilmesi limiti = 0.45fck
 • Servis yüklerinde çekme gerilmesi limiti = √fck
 • Basınç gerilmeleri pozitiftir

Transfer anında gerilmeler, MPa

 

Pozitif yanal yükler etkisinde servis gerilmeleri, MPa

 

Negatif yanal yükler etkisinde servis gerilmeleri, MPa

 

Taşıma gücü analizi

Bu bölümde, kesitin X'-X' ve Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme taşıma gücü iteratif yöntemlerle (Secant Metodu) belirlenir. Figürde, kesit dengesi durumunda aşağıdaki parametreler gösterilir.

 • dnaX', dnaY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için tarafsız eksenin derinliği
 • dsX', dsY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için öngerme halatlarının ağırlık merkezinin derinliği
 • aX', aY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için basınç bloğu derinliği
 • εc = En uç beton lifindeki basınç birimşekildeğiştirmesi
 • εsX', εsY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için öngerme halatı birimşekildeğiştirmesi
 • CX', CY' =Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için basınç kuvvetleri bileşkesi
 • TX', TY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için çekme kuvvetleri bileşkesi
 • MresX', MresY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için kesitin moment taşıma gücü
 • MdX', MdY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için tasarım momenti
 • McrX', McrY' = Sırasıyla X'-X'/Y'-Y' eksenleri etrafındaki eğilme için çatlama momenti

X'-X' ekseni etrafında eğilme analizi

 

 

Y'-Y' ekseni etrafındaki eğilme analizi

 

Etkileşim kontrolü

1.00