Durum: Yayında


Kullanıcı kılavuzu: Buraya tıklayınız


İndirme bağlantıları: Windows / MAC


Fiyat: Lütfen fiyat bilgisi için [email protected] adresine e-posta atınız


Hakkında:

KULTECH UPPC (“Unbonded Post-tensioned Precast Concrete”/”Ankrajsız Ardgermeli Prekast Beton”) v0.0 ardgermeli prekast beton sistemlerin kendilerine özgü moment-dönme analizini yapan bir yazılımdır. Öngermeli prekast sistemler, büyük açıklık, büyük kat yüksekliğine sahip, çok büyük düşey yüklerin etkidiği endüstriyel binalarda rakipsiz bir inşaat teknolojisidir. Lojistik depolara olan talebin COVID pandemisi ile birlikte giderek arttığı günümüzde bu teknolojiye olan talep de aynı oranda artmaktadır. Bu teknolojinin belki daha önemli bir özelliği de, şiddetli deprem yükleri altında bile yapısal hasarın minimum düzeyde oluşmasıdır. (Aşağıdaki resimde betonarme numune ile bir karşılaştırma gösterilmiştir) Ancak, bu sistemlerin kendilerine özgü doğrusal olmayan davranışı, konvansiyonel olmayan yöntemlerle modellenmesini gerektirir. (Bu konu ile ilgili detaylı bilgi buradaki kullanma kılavuzunda bulunabilir. Kullanma kılavuzu İngilizce dilinde olup Türkçe olarak hazırlanmakta aşamasındadır). KULTECH UPPC v0.0 bu modelleme gereksinimlerini karşılar!

Ardgermeli Prekast Beton sistemlerin doğrusal olmayan davranışını KULTECH UPPC ile yakalayın! Düşük hasarlı tasarımın geleceğini KULTECH UPPC ile yakalayın! KULTECH UPPC ile bu sistemlerin:

 • Moment-dönme ilişkisini hesaplayın
 • Kendilerine özgü deprem performans seviyelerini hesaplayın
 • Kendilerine özgü enerji sönümleme parametrelerini hesaplayın
 • Beton birim şekildeğiştirme-gerilme ilişkisini inceleyin
 • Ardgerme halatları birim şekildeğiştirme-gerilme ilişkisini inceleyin
 • Deplasmanın simülasyonunu izleyin
 • Sonuçları MS Excel ortamına aktarın
 • KULTECH UPPC sonuçlarını global yapı modelinizde kullanın!

Deplasmanın SİMÜLASYONUNU izleyin:

 • Döngüsel histeresis oluşurken numunenin deplasmanını izleyin
 • Davranış hakkında görsel fikir edinin
 • Simülasyon üzerinde performans durumlarını izleyin

 

NUMUNENİN DÖNGÜSEL MOMENT-DÖNME DAVRANIŞINI, BETON VE ARDGERME HALATLARININ DÖNGÜSEL DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞINI HESABA KATARAK HESAPLAYIN

 

11 FARKLI GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ DÜZEYİ İÇİN ENERJİ SÖNÜMLEME PARAMETRELERİNİ HESAPLAYIP DEPREM SPEKTRUMUNUZU ÖLÇEKLENDİRİN. ARDGERMELİ PREKAST SİSTEMLERİN KENDİLERİNE ÖZGÜ PERFORMANS SEVİYELERİNİ HESAPLAYIN

 

BETON VE ARDGERME HALATLARININ İSTEDİĞİNİZ KESİT İÇİN BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME/GERİLME DURUMUNU İNCELEYİN

 

HESAPLARINIZI MS EXCEL ORTAMINA AKTARIN. MONOTONİK İLİŞKİYİ ELDE EDİN.

 

KULTECH UPPC SONUÇLARINI GLOBAL YAPI MODELİNİZDE KULLANIN!