Durum: Geliştiriliyor


Kullanıcı kılavuzu: Geliştiriliyor


İndirme bağlantıları: Geliştiriliyor


Fiyat: Geliştiriliyor


Hakkında:

KULTECH SAP2000 API, prekast ve öngerilmeli yapıların kendilerine özgü tüm modelleme ve analiz yöntemlerini, SAP2000 arayüzüne girmeden, tamamen otomatize eden bir yazılımdır. Bu şekilde tasarımcı, modelleme ve sonuç inceleme-yorumlama-raporlama açısından büyük oranda zaman tasarrufu sağlar. Yazılım, CSI SAP2000 paket programı ile birebir aynı arayüze sahip olduğundan, kullanıcının ayrıca bu yazılımı öğrenmesi gerekmez. Bu uygulama geliştirme aşamasında olmakla birlikte, yayınlandığında aşağıdaki işlemlerin hepsini yapacaktır:

Aşağıdaki resimlere tıklayarak büyütebilirsiniz

Prekast betona özgü kesitlerin ve malzemelerin tanımlanması

Otomatik atamalarla (kesitler, mafsallar, aşamalar vs..) çerçeve çizimi

Restraint atanması

Proje parametrelerinin tanımlanması

Depremsellik parametrelerinin tanımlanması

Aşıkların otomatik olarak çizilmesi

Binanın otomatik olarak detaylı 3 boyutlu render'ının çizilmesi

Tüm malzemeler ve kombinasyonların tanımlı hazır gelmesi

Özel bağlantıların tanımlanması

Özel bağlantıların ilgili düğüm noktalarına atanması

Tüm modeling SAP2000'e gönderilmesi

Tüm düşey ve yatay yüklerin, diyafram dahil, otomatik olarak hesaplanması ve tanımlanması

Sonuçlar: Modal Analiz

Sonuçlar: Spektrum Analizi

Sonuçlar: Otomatik Bina Ağırlık Hesabı

Sonuçlar: Otomatik Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı

Sonuçlar: Düzensizlik Kontrolleri

Sonuçlar: Göreli Kat Ötelemesi Kontrolleri

Sonuçlar: Bağlantı Kontrolleri