Geleneksel yapı deprem mühendisliği yaklaşımı, binaların deprem yükü altında plastik deformasyonlara uğraması ve yapı elemanının, eleman birleşimlerinin ya da yapının tamamının, bu plastik deformasyonlar altında gevrek kırılmasını önlemek üzerinedir. Binalarda izin verilen plastik deformasyon, kendisini yapısal hasar olarak gösterir. Bu yapısal hasar, çoğu zaman ekonomik olmayan tamir/onarım maliyeti ve/veya yapının bu onarım süresince uzun süre kullanılamaması sonucunu doğurur. Yapı ve deprem mühendisliğindeki son gelişmeler, yapıların deprem sonrası onarımı güç hasara uğramasının tasarım aşamasında önlenmesi yaklaşımını benimser. Hasar kontrollü tasarım, yapıların tasarım deprem etkileri altında ihmal edilebilir ya da kolayca tamir edilebilir hasar alacak şekilde tasarlanması anlamına gelir. Hasar kontrollü sistemlerin en önemlilerinden biri, yapısal hasarım özel olarak tasarlanmış yerel düğüm noktasında oluştuğu Ankrajsız Ardgermeli Prekast Beton sistemlerdir. Bu sistemlerde, ardgerme halatları tasarım deprem etkileri altında elastik kalacak şekilde tasarlandığından, yapının da deprem sonrası ‘dengeye gelmesini’ sağlar ve kalıcı deformasyonları azaltır. Ancak, bu sistemlerin geleneksel yöntemlerle modellenmesi ve analiz edilmesini mümkün kılmayan özgün özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca, bu sistemler için klasik yapısal hasar sınır tanımları da kullanılamaz. Boşluk açılma prensibi, ardgerme halatlarının ankrajsız olması ve düşük enerji sönümleme kapasiteleri bu sistemler için özel modelleme teknikleri gerektirir. Bu makalede, Ankrajsız Ardgermeli Prekast Beton sistemlerin özgün özellikleri detaylıca anlatılmış, ayrıca bu sistemlerin moment-dönme analizini yapmak için yazılan bir bilgisayar programı hakkında bilgi verilmiştir.

Makaleyi buradan okuyabilirsiniz.