Kadıköy, İstanbul, TÜRKİYE

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİYEL YAPILARIN

DEPREM PERFORMANSI ANALİZİ

Deprem mühendisliği ilkeleri, özellikle gelişmiş bilgisayar programlarının kullanılmaya başlaması ile, son yıllarda çok önemli gelişim göstermiştir. Aynı zamanda yapı teknolojileri de bu gelişimden payını almıştır. Ulusal ve uluslararası deprem şartnameleri, buna paralel olarak çok daha komplike ve gerçekçi deprem analizinin yapılması yönünde güncellenmiştir. Ülkemizdeki güncel deprem şartnamesi, 2019 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ülkemiz yapı stoğunun önemli bir kısmı, hem hesap ilkeleri hem de yapı yöntemleri açısından bu gelişmeleri yakalayamamıştır. Bu durum olası depremlerin mevcut binalarda oluşturacağı etkiyi olumsuz yönde etkileyecektir.

Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı, mevcut binaların deprem performansının konusunda uzman kişiler tarafından belirlenmesi önem arz etmektedir. KULTECH olarak mevcut yapınızın irdelenmesi ve bilgisayar ortamında modellenerek güncel şartnamelere göre deprem performansının belirlenmesi konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

ENDÜSTRİYEL YAPILARIN

GÜÇLENDİRME STRATEJİLERİ

Analizi yapılan yapının deprem performansının istenen kriterleri sağlamaması durumunda, binanın güçlendirilmesi gerekir. Bu güçlendirme işlemi, doğru yapılmadığı zaman binayı güçlendirmeyeceği gibi daha da zayıflatabilir.

Prefabrike binaların güçlendirmesi konusunda on yılı aşkın teorik, akademik ve uygulama tecrübesi olan kadromuzla hizmetinizdeyiz.

enerji sönümleyici

ürünler

KULTECH olarak başta prefabrike binalar olmak üzere tüm binalarda küresel çapta kullanılmak üzere deprem enerjisini sönümleyen ve böylece binada oluşacak deprem taleplerini azaltan inovatif sistemler ile ilgili çalışmamız Boğaziçi Üniversitesi’nde devam etmektedir. Detaylar için tıklayınız.

PAKETİNİZİ SEÇİN

Deprem mühendisliği ile ilgili aşağıdaki paketler dahilinde sizlere hizmet ediyoruz. Daha fazlası için bize bağlanın.

danışmanlık
paketi
Deprem mühendisliği ile ilgili yıl bazında danışmanlık hizmetleri
Yapı elemanlarının dinamik yükler (makina vs..) altında karşılaştıkları özel sorunların çözümü
Güncellenen tüm deprem şartnameleri ile ilgili eğitim verilmesi
performans
paketi
Mevcut prefabrike binanın projelerinin irdelenmesi ve rölövesinin çıkarılması
Binanın üç boyutlu bilgisayar modelinin oluşturulması
Güncel şartnamelere göre binanın deprem performansının belirlenmesi
Bina performans analizinin raporlanması
güçlendirme
paketi
Binanın güçlendirme stratejisinin belirlenmesi
Güçlendirilmiş binanın bilgisayar modelinin oluşturularak deprem performansının yeterliliğinin teyit edilmesi
Güçlendirme için gereken malzemelerin metrajının oluşturulması
Sonuçların çizimler ile beraber raporlanması